dataservis


Prejdi na obsah

Software

Predaj

Software

MK soft

Jednoduché účtovníctvo
obsahuje peňažný denník, knihu DPH, knihu pohľadávok a záväzkov, vystavovanie faktúr, adresár firiem, evidenciu motorových vozidiel a knihu jázd, cestovné príkazy, majetok, evidenciu trvalých záväzkov/pohľadávok, prevodných príkazov, banking.


Podvojné účtovníctvo
obsahuje účtový denník, knihu DPH, knihu pohľadávok a záväzkov, vystavovanie faktúr, adresár firiem, evidenciu motorových vozidiel a knihu jázd, cestovné príkazy, majetok, evidenciu trvalých záväzkov/pohľadávok, prevodných príkazov, banking.


Mzdy
vedenie personálnych údajov zamestnancov s ich mzdovými a osobnými údajmi, definovanie názvov voliteľných zložiek mzdy a pravidiel ich tvorby, nastavenie šablón pracovných zmien a predvyplnenie dochádzky zamestnancov podľa nich, evidencia zrážok zamestnancov, výpočet priemernej hodinovej mzdy na nemocenské dávky a na dovolenku, výpočet miezd, zálohy na daň, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, sledovanie mzdových nákladov na strediskách a skupinách zamestnancov, tlač zostáv za vybraný mesiac, za vybrané obdobie, tlač zostáv nemocenských dávok, dochádzkových zostáv, evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia, potvrdení o zamestnaní, mzdových listov a mnoho ďalších, automatické zaúčtovanie miezd do účtovníctva.


Sklad
obsahuje evidenciu tovaru a služieb, príjem, hotovostný a fakturačný predaj, spotrebu, prevodky, vystavené a prijaté objednávky, opakujúce sa objednávky, podporu linkového skladu, kalkulácie a výrobu, evidenciu ekvivalentov, širokú podporu predvolených zliav a pevných cien, evidenciu sériových čísel, evidenciu opráv a reklamácií, delenie odberateľov podľa obratu s možnosťou zadelenia do tabuľky zliav, množstvo prehľadných výpisov. Podporuje registračné pokladne a fisk. moduly pokladne Elcom (všetky typy)),Uniwell, Datecs, J&V Safe 2000/3000, Pegas (aj s možnosťou programovania servisných nastavení, napr. syst. príznaky, DPH, logo ...). Sklad pracuje spôsobom FIFO.

Jednoduché ovládanie programu.

O nás | Profil | Predaj | Servis | Kontakt | Lokalizácia na mape | E-shop | E-shop partner | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu